Centrul de formare profesională "ACTIV DIDACT"

 

Profesionalism

„Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci.” — Steve Jobs.

Voință

„Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă.” — Alexandru Macedon

Implicare

„Să dăruiești totul, să sacrifici totul fără speranță de răsplată:asta înseamnă iubire.” — Albert Camus

 

 

 

 

 

 

 

DETALII


Anunț!

Inceperea unor noi cursuri de calificare pentru ocupatia "INFIRMIERA" si pentru ocupatia "BRANCARDIER"

va avea loc in luna Iulie 2024

 

 

 

Programe de fomare profesională pentru o carieră în domeniul sănătății

"INFIRMIERĂ"

"BRANCARDIER"

 

INSCRIERI

 

 

 

Cursurile sunt autorizate de:


mm me

 

 

Bază legală

 

-Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea adulților

-Instrucţiuni de întocmire şi prezentare a documentaţiei de către furnizorul de formare profesionala în vederea autorizării aprobate prin Hotărârea nr.3 din 11 martie 2015 a Consiliului de Administrație al Autorității Naționale pentru Calificări-ANC

-Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților 353/5.202/2003

-Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 335/5.202/2003 din 23 februarie 2005

-Decizia 246/02.06.2015 cu privire la pregătirea formatorilor

-HG 918/20.11.2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor

-HG 572/30.07.2015 privind modificarea HG 918

 

Conform OG nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, adulții pot participa la programe de fomare profesională ce au ca obiective:

– facilitatea integrării sociale a persoanelor corespunzător aspirațiilor profesionale și nevoilor pieței muncii;
– dezvoltarea profesională a resurselor umane ce pot crește competitivitatea forței de muncă;
– revizuirea cunoștintelor profesionale în ocupația avută;
– schimbarea calificării/specializării ca urmare a modificărior economice, mobilității sociale, modificări ale capacității de muncă;
– însușirea unor cunoștințe avansate privind metode și procedee moderne necesare la locul de muncă.