Curs de calificare "Infirmieră"

Anunț!

Deschiderea unui nou curs de calificare "INFIRMIERA"

va avea loc in luna Mai 2023

 

Domeniul ocupational: Sănătate, igienă, servicii sociale
Cod N.C.: 5132.2.1
Nivel de calificare: 3

 

 

AUTORIZAT de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale conform O.G. 129/2000, republicată

Cursul este avizat de Ministerul Sănătăţii conform ORDIN nr. 636 din 13 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor.

 

autorizatie

Certificat de calificare cu recunoaştere profesională naţională şi internaţională, care permite angajarea în unităţile sanitare publice şi private din sectorul sanitar

 

 
Condiții acces: Invățământ obligatoriu (8/10 clase)

 

Taxă curs: 700 lei

 

Modalități plată: Integral / Rate

Include și costurile pentru materiale curs, susținere examen, adeverințe de studiu

 

Acte necesare pentru înscriere (copii xerox):

 

Locație înscriere:
Str.Matei Voievod nr.29, sect.2, București, Clădirea ENERGI-CO, Birou 1.6, Etaj 1

Locație desfășurare curs:
Str. Lânăriei nr.77, Etaj 2, sector 4( Metrou Tineretului - 1 min.)

 

 

salacurs salacurs2

 

 

 

 

   

DESCRIERE

 

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.

Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera participă efectiv la: asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv; asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite; asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite; stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice; transportul şi însoţirea persoanei îngrijite etc. respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

 

Sectoare de exercitare a ocupației

Infirmiera îşi exercitã activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social și participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative – atât în mediul instituțional, cât și la domiciliul pacientului.

 

Servicii sanitare
- spitale, clinici private sau publice

Servicii medico-sociale
- cămine, instituții de ocrotire pentru persoane vârstnice, servicii de recuperare, creșe, centre de zi, publice sau private, etc

Servicii sociale
- îngrijire persoane vârstnice la domiciliul acestora, etc

                           

 

 

UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ

Unităţi de competenţă fundamentale:
Unitatea 1: Planificarea propriei activităţi
Unitatea 2: Perfecţionarea continuă
Unitatea 3: Lucrul în echipa multidisciplinară
Unităţi de competenţă generale
Unitatea 4: Comunicarea interactivă
Unitatea 5: Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
Unitatea 6: Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite
Unităţi de competenţă specifică:
Unitatea 7:  Alimentarea şi hidratarea a persoanei îngrijite
Unitatea 8:  Igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită
Unitatea 9:   Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite
Unitatea 10: Transportarea rufăriei
Unitatea 11: Transportul persoanelor îngrijite

 

 

Date de contact:
0727.941.498
0747.456.810
E-mail: activdidact@yahoo.com