CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ
" ACTIV DIDACT "

 

 

 

Centrul de Formare Profesională "Activ Didact" ia naştere în sectorul formării profesionale și îşi începe activitatea cu un obiectiv clar şi anume, efortul de a oferi un punct de sprijin important în dezvoltarea şi evoluţia profesională, dar și o șansă pentru cei din mediul rural sau urban pe piața locurilor de muncă în domeniul medical.

Echipa ce coordonează formarea profesională are o experiență de peste 20 ani în activități de formare profesională, implementare de proiecte, evaluare de competențe și administrarea formării resursei umane.

Scopul: creșterea flexibilității și adaptarea ofertei de educație și formare profesională la cerințele pieței muncii prin îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului auxiliar din domeniul sănătății.

Centrul nostru de formare promovează dezvoltarea individuală, menține un înalt standard al calității procesului de formare profesională, asigurând formatori autorizaţi cu o vastă pregătire pedagogică și experiența profesională în domeniul sanătății.

CUI SE ADRESEAZĂ

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se iniţieze în domeniul sanitar şi să obţină un certificat cu recunoaştere profesională naţională şi internaţională.

Absolvirea acestui curs de infirmiere / brancardieri vă deschide oportunități noi în câmpul muncii. Infirmierul / brancardierul își poate practica meseria în spitale, azile de bătrâni, grădinițe, creșe, clinici medicale, etc.

Beneficiile absolvirii unor astfel de cursuri sunt atat la nivel profesional, cât și personal. Infirmierul / brancardierul este o meserie care iți aduce multe satisfacții, dacă o practici cu responsabilitate, răbdare, empatie, oferind o siguranță mai mare a locului de muncă și o mai multă apreciere din partea celorlalți.

Cursurile de pregătire teoretică se vor desfășura în București în Str. Lânăriei nr.77, etaj 2, sector 4, la 1-2 minute de Metroul Tineretului sau la sediul clienților noștri la solicitarea acestora.

 

Pentru cursurile organizate în alte județe, la cererea instituțiilor/unităților medicale, locația de desfășurare poate fi adaptată nevoilor și posibilităților solicitantului de curs:

• în orașul unde își au sediul instituțiile/unitățile medicale;

• la sediul sau punctul de lucru al instituțiilor/unităților medicale;

• în locații stabilite de comun acord cu solicitantul de curs (instituțiilor/unităților medicale).

Pentru susținerea cursurilor de formare profesională colaborăm cu formatorii din cadrul unităților medicale din teritoriu.

Pregătirea practică a participanților se face în cadrul unităților medicale cu acceptul acestora, în baza unui protocol de colaborare încheiat pe perioada respectivă, urmărindu-se însuşirea de către cursanţi a tuturor unităţilor de competenţă profesionale prevăzute în standardul ocupaţional. Pentru persoanele care lucrează în domeniu, practica poate fi efectuată la locul de muncă.

Fiecare participant la programul de formare profesională va beneficia de suport de curs.

In perioada de desfășurare a programului de formare, oferim consultanță și ajutor pentru redactarea CV-ului european, recomandat în Statele Membre ale Uniunii Europene, în vederea completării dosarului pentru angajare sau de concurs.

Oferim informații pentru carieră şi pentru găsirea unui loc de muncă, disponibile pe Internet (web site-uri, cereri/oferte de muncă din partea instituţiilor).

 

Organizăm programe de formare profesională la cerere, pentru orice ocupație/calificare, în conformitate cu legislația de specialitate în vigoare, având rutina necesară și procedurile de implementare pentru a autoriza un program de formare profesională, solicitat de beneficiar, intr-un timp scurt.

ECHIPA "Activ Didact"

 

 

 


„Nu putem face lucruri mari pe acest Pământ. Putem face numai lucruri mici, cu multă dragoste.” — Maica Tereza