certificateModele De Certificate

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CALIFICARE

 

Certificatul eliberat va fi însoțit de un supliment descriptiv în care se regăsesc unitățile de competență specifice cursului.

Certificatele de calificare profesională eliberate, sunt recunoscute la nivel naţional şi în statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE şi MINISTERULUI EDUCAȚIEI, şi se eliberează persoanelor care au finalizat programe de formare profesională.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI:

 

 

 

În cazul pierderii sau distrugerii certificatului original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului. Cererea de eliberare a duplicatului este însoțită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent:


• Declarația scrisă dată de titularul certificatului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum și alte precizări care să confirme dispariția certificatului respectiv;
• Dovada publicării pierderii certificatului, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
• Copie după actul de identitate. Pentru a depune actele la Monitorul Oficial aveți nevoie de datele de identificare ale certificatului pierdut: Serie, număr, număr de înregistrare, data eliberării.(datele se află în arhiva furnizorului).

 

 

         Certificatele de calificare profesională, precum și anexele acestora sunt tipărite de MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE , având elemente de securizare și poartă antetul MINISTERULUI MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE si al MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE, ele fiind preluate pe baza de proces-verbal de către furnizorul de formare profesională, contra cost de la comisia de autorizare – secretariatul tehnic.
          Inainte de a fi eliberate absolvenților, certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, în vederea aplicării TIMBRULUI SEC.
             Certificatul de calificare, însoțit de suplimentul descriptiv, se eliberează sub semnatură, titularului, pe baza  actului de identitate, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.
             În situații excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite, pe baza de procură autentificata  de notariat/consulat.